Skip to main content

ISO 25010 – Uitwisselbaarheid

Uitwisselbaarheid – ISO 25010


De mate waarin een product, systeem of component informatie uit kan wisselen met andere producten, systemen of componenten, en/of het de gewenste functies kan uitvoeren terwijl het dezelfde hard- of software-omgeving deelt.


Uitwisselbaarheid is de vierde categorie die ik met je doorneem. Zelf vind ik de naam uitwisselbaarheid wat verwarrend. Het lijkt vanuit de naam veel op het attribuut vervangbaarheid binnen Overdraagbaarheid, maar ook wel op Herbruikbaarheid in Onderhoudbaarheid. Maar het gaat niet over de applicatie zelf die uitwisselbaar (vervangbaar) moet zijn of waarvan delen uitwisselbaar moeten zijn met andere applicaties (herbruikbaarheid), maar het gaat of de applicatie in staat is om naast andere applicaties te bestaan en gegevens uit te wisselen. Als we applicaties gaan rangschikken op Uitwisselbaarheid, scoren de systemen van de belastingdienst ongetwijfeld erg hoog. Veel gegevens worden al verkregen uit andere applicaties, zelfs van andere organisaties. Banken maken het ook steeds makkelijker om de dagafschriften te importeren in de financiële administratie. Het tijdrovende overkloppen van het papieren afschrift is niet meer nodig. Als we echter naar de hardwarecomponenten kijken, komt het geregeld voor dat het verschil uitmaakt welk merk en type gebruik wordt. Het ligt niet altijd zo voor de hand als een applicatie niet met andere applicaties gekoppeld kan worden, dat dit dan aan de hardware ligt. Maar toch komt dit geregeld voor.


Er zijn applicaties die continu informatie met elkaar uitwisselen. Koppelbaarheid is bijvoorbeeld bij een online beursapplicatie, die gebruik maakt van realtime beursinformatie, erg belangrijk. Ook de systemen van de politie dienen bijvoorbeeld te beschikken over de actuele en juiste informatie. Heb je al te snel gereden, wordt je aangehouden en dan krijg je nog een opvoedkundige reprimande om dat de vorige nog openstaat. Die had je nou net gisteren betaald en je partner die naast je zit wist niets van die bekeuring. Hoewel computergeheugen steeds goedkoper en groter wordt, moet een applicatie wel rekening houden met het geheugenbeslag. Het mag niet gebeuren dat als de applicatie live gaat, andere systemen niet meer functioneren. Naast geheugencapaciteit mag natuurlijk ook de netwerkbelasting niet te groot te zijn. Zo zijn er nog wel meer componenten te noemen die het naast elkaar laten bestaan van applicaties moeilijk maken.


Definities attributen


Beïnvloedbaarheid (Co-existence)

  • De mate waarin een product zijn gewenste functies efficiënt kan uitvoeren terwijl het een gemeenschappelijke omgeving en middelen deelt met andere producten, zonder nadelige invloed op enig ander product.

Koppelbaarheid (Interoperability)

  • De mate waarin twee of meer systemen, producten of componenten informatie kunnen uitwisselen en de uitgewisselde informatie kunnen gebruiken.