Skip to main content

Ketenregie – Van idee tot werkende software

Op 14 juni was er een TestNetavond. Deze avond had als onderwerp Ketenregie. Mij trok dit aan aangezien ik in mijn opdracht in een team zit dat ook de keten overziet om zo de performance van het softwareproduct te verbeteren. Mijn eigen kennis van ketenregie was dan ook beperkt tot aan het vele regressietesten. De spreker Jos van Rooyen heeft mij met deze avond meer begrip gegeven over ketenregie. Daarnaast heeft hij ook een model als handvat aangereikt. Al met al was het een leerzame avond. Waarbij ik heb geleerd wat ketenregie is en hoe je dat zou kunnen toepassen.

Ketenregie

Aangezien ik me wat verder wilde verdiepen in ketenregie en het proces heb ik eerst eens wat begrippen opgezocht. Het eerste begrip is keten. Vanuit NORA (Nederlandse Overheid – Referentie Architectuur) komt het begrip keten neer op: “een samenwerkingsverband tussen (afdelingen binnen) organisaties die naast hun eigen doelstellingen, één of meer gemeenschappelijk gekozen (of door de politiek opgelegde) doelstellingen nastreven. Deze ketenpartners zijn zelfstandig, maar zijn ook afhankelijk van elkaar waar het gaat om het bereiken van de gezamenlijke doelstellingen.”

Nu het woord keten duidelijk is heb ik ketenregie opgezocht. Ensie geeft hier een uitleg: “Ketenregie is het besturen en beheren van logistieke ketens. Ketenregie omvat alle activiteiten die in dienst staan van het beheren van de gehele keten, van grondstof tot eindproduct.” Ook Jos van Rooyen geeft een uitleg over ketenregie: “Ketenregie is een professionele aanpak waarbij de stabiliteit, veranderbaarheid en performance van de keten wordt gemaximaliseerd. Dit wordt gerealiseerd door belemmeringen op te ruimen en ontwikkelmogelijkheden te identificeren en door te voeren.”

Nu ketenregie iets duidelijker is, rijst de vraag hoe je dit dan kan toepassen.

Waarom ketenregie toepassen?

In een groot bedrijf loopt de organisatie eigenlijk waterval. Directie heeft een plan. Architecten maken daarvoor het plaatje, ontwerpers delen het plaatje op en maken ontwerpen, ontwikkelaars bouwen 1 van de ontwerpen en testers testen dat.

Je kan wel geloven dat er dan veel communicatie verloren kan gaan. Allereerst zal het lastig zijn om door deze ketens van beneden naar boven te communiceren. Een ontwikkelaar kan bijvoorbeeld aan de hand van een ontwerp zien dat het (voorbeeld) niet gaat werken. Die zegt dit dan aan de ontwerper, deze zal het weer tegen de architect vertellen en die aan de directie. Komt hierdoor de oorspronkelijke tekst van de ontwikkelaar nog aan?

Dit is een voorbeeld van waarom ketenregie nodig is, ketenregie verbetert inefficiënte processen, de samenwerking in de keten en de communicatie van en het begrip voor product versus productie gereedheid.

Een gebrek aan ketenregie is dan ook vaak een gebrek aan overzicht van de keten. Mogelijke oorzaken hiervan zijn:

 • De toenemende fragmentatie, ketens worden langer waarbij de complexiteit ook toeneemt,
 • Een verandering in een stuk software kan in een keten lastiger traceerbaar zijn, de traceability wordt complexer,
 • Processen zijn inefficiënt ingericht,
 • Er is gebrek aan goede communicatie tussen partijen, dit kan binnen een bedrijf zijn maar ook tussen bedrijven (toeleverancier en ontvangende partij),
 • De kijk op het proces is erg beperkt, er wordt bijvoorbeeld alleen gefocust op de ICT,

Het model

Om ketenregie toe te passen zijn er volgens Jos van Rooyen 6 principes waaraan gehouden moet worden.

 1. Werk vanuit een visie,
 2. Organiseer de regie,
 3. Werk met alle mensen,
 4. Creëer ritme,
 5. Durf vanuit overzicht,
 6. Meet en borg.

Dit zijn simpele principes, ook om je aan te houden. In deze principes is meteen te zien dat er een overzicht van de keten wordt gecreëerd. Het model wordt hierdoor zo:

Een iteratief proces waaruit een visie spreekt en waardoor regie wordt gehouden, alle mensen betrokken zijn, ritme en overzicht gecreëerd worden en documentatie (meet en borg) wordt opgesteld. Een model om iedereen op en om het bedrijf tevreden te stellen en vooruitgang in het vooruitzicht te stellen.

 

 

Ketenregie, Testnet