Skip to main content
Erik Bits
Andre Boeters

Jong en creatief

2B4QA is een specialist op het gebied van Quality Consultancy. Wij zijn een groep van jonge specialistische professionals in het softwaretesten. Vakmanschap, professionaliteit, mensgerichtheid, collegialiteit en flexibiliteit zijn kernwaarden die in onze cultuur en dienstverlening centraal staan.

 • Functies

  Junior Quality Consultants

  Agile testers

  Interim manager

 • Ontwikkelen

  Wij stimuleren onze medewerkers om continue te ontwikkelen. Wij faciliteren hun daarbij door studiedagen, eigen studiebudget en coaching te bieden. Acht dagen per jaar zijn gereserveerd om enerzijds de individuele vaardigheden en competenties verder te ontwikkelen en anderzijds om als team mét elkaar en vàn elkaar te leren.

 • Opdrachten

  Onze opdrachten zijn gericht op het testen van ICT-systemen. Een mensgerichte benadering is wat ons typeert, samenwerken vergt meer dan overeenstemmende vakmanschap. Eigen initiatief, passie en plezier in het werk zijn voor ons voorwaarden om samen te werken zodat de samenwerking bijzonder goed wordt!

 • Vakmanschap

  Door het delen van kennis bouwen we een gedeeld vakmanschap op. In de rol als Quality Consultant zijn we getraind en gecertificeerd in PSM-1, TMap®, ISTQB® en Tosca. Daarnaast hebben al onze Quality Consultants ervaring met testtools en testautomatisering.

 • Quality Assurance

  Wij geven opdrachtgevers inzicht in de kwaliteit van hun ICT oplossingen. Dit doen we door in een vroeg stadium van de ontwikkeling de opdrachtgever te helpen met het opstellen van requirements. Wij duiken in de gestelde producteisen en maken hierover afspraken met alle betrokkenen. Zo gaan we in gesprek met de product owners, ontwikkelaars en eindgebruikers om ervoor te zorgen dat er overeenstemming is over de op te leveren ICT oplossing. We helpen de opdrachtgever met het opstellen van heldere, samenhangende en volledige requirements, zodat de opdrachtgever een duidelijk beeld heeft van de op te leveren software.

  De activiteiten die we doen op het gebied van Quality Assurance zijn divers. Zo stellen we testplannen op, schrijven we testcases uit, automatiseren we testen en werken we documentatie bij. We houden continu in de gaten hoe er op een zo efficiënt mogelijke wijze, een zo hoog mogelijke dekkingsgraad van de ICT oplossing bereikt kan worden.

  Samen met het ontwikkelteam analyseren we het ontwikkeltraject tijdens retrospectives en evaluaties en proberen we overeenstemming over de verbeterpunten te bereiken. We zorgen voor transparante informatievoorziening.

Direct afspraak?

Bewerk afspraak
Inschrijven
Vacature
Locatie
Online
Dienst
Uitvoerder
Afspraak
Datum afspraak