Skip to main content

ISO 25010

Lees meer over de ISO 25010 attrbuten

AGILE

LEER MEER OVER DEZE AANPAK OP SOFTWARE ONTWIKKELING.

TESTAUTOMATISERING

MEER WETEN OVER DE MOGELIJKHEDEN VAN TESTAUTOMATISERING

KWALITEITSZORG

BENIEUWD NAAR ONZE VISIE OP KWALITEITSZORG?

QUALITY GAME

SAMEN MET UW TEAM DE ISO 25020 (r) NORM LEREN?

Ons ISO 25010 magazine

ISO SQuaRE

ISO SquaRE is een internationaal set regels waarin kwaliteitsattributen van software zijn gedefinieerd. ISO SQuaRE staat voor International Standard Organization Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Omdat functionaliteit van ICT oplossingen tegenwoordig steeds vaker als vanzelfsprekend wordt beschouwd, zijn secundaire eigenschappen van groter belang geworden. Deze eigenschappen worden kwaliteitsattributen genoemd. ISO SQuaRE, in combinatie met de ISO 25010, de opvolger van de ISO 9126, beschrijft deze kwaliteitsattributen.

Het doel van de internationale standaarden is om bepaalde onduidelijkheden die zich voordoen tijdens ICT ontwikkeltrajecten weg te nemen, zoals het veranderen van prioriteiten na de start van een ontwikkeltraject of geen duidelijke definitie hebben van wanneer iets klaar is (Definition of Done). Tijdens deze ontwikkeltrajecten is het dus belangrijk dat iedereen dezelfde taal spreekt. ISO 25010 biedt handvaten om per kwaliteitsattribuut afspraken te maken.

Kwalititeitsattributen

In de ISO SQuaRE zijn naast functionaliteit zeven kwaliteitsattributen omschreven in de ISO 25010 checklist. Deze attributen zijn betrouwbaarheid, beveiligbaarheid, overdraagbaarheid, onderhoudbaarheid, bruikbaarheid, uitwisselbaarheid en prestatie-efficiëntie. Deze zijn verder opgedeeld in kleinere onderdelen om handvaten te bieden voor het beoordelen van de kwaliteit van de ICT oplossing. In de onderstaande blokken vind je een omschrijving.

Quality Consultants bij 2B4QA hebben allen expertise op het gebied van ISO SQuaRE. Samen met opdrachtgevers adviseren we op welke attributen de nadruk komt te liggen. Daarover maken we heldere afspraken met de ontwikkelaars en houden we de opdrachtgever gedurende het proces goed geïnformeerd.

Betrouwbaarheid

2B4QA Quality Game

Projecten lopen op vier gebieden een risico. Of er is onvoldoende budget, te weinig tijd, het informatiesysteem doet niet wat het moet doen of de kwaliteit is onvoldoende. (Non-functional requirements)

Budget en tijd zijn aandachtsgebieden van iedere projectmanager.Maar hoe zit het met de aandacht voor het informatiesysteem als product? Zijn de functionele en non-functionele risico’s wel in voldoende mate onderkend of  blijft het bij dat het informatiesysteem voldoende snel moet zijn en veilig in gebruik? Is er nagedacht over bijvoorbeeld de onderhoudbaarheid of overdraagbaarheid?

2B4QA heeft om de quality-awareness te vergroten het quality game ontwikkeld. Hiermee leert uw team onder begeleiding van een ervaren quality consultant welke kwaliteitsattributen er binnen de ISO 25010 (r) nog meer zijn. Wat voor soort risico’s en daarbij behorende maatregelen zijn er per kwaliteitsattribuut. 

Meer weten? Andre.Boeters@2b4qa.nl

 

Maatregelkaart

Maatregelkaart integriteit

Risicokaart

Risicokaart Wijzigbaarheid

Agile

Agile is in het afgelopen decennia erg populair binnen de ICT. Inmiddels is deze aanpak ook binnen andere bedrijfssectoren populairder geworden. Maar waarom bewegen zoveel bedrijven richting een Agile aanpak van werken? En wat is het precies?

Traditionele ICT-projecten kunnen op een beruchte manier uit de hand lopen, bijvoorbeeld boven budget afgerond en/of veel te laat afgerond. Denk aan de misgelopen projecten bij een aantal overheidsorganisaties waar mede door de lange duur en de complexiteit van de projecten de nieuwe systemen niet voldeden aan de gestelde eisen. Hoe kan dat en wat valt eraan te doen?

Een ICT-project is van oudsher georganiseerd in fasen die elkaar opvolgen. Deze zijn van tevoren uitgedacht en gepland. Omdat deze fasen elkaar getrapt opvolgen, wordt dit de watervalmethode (van projectplanning) genoemd.

Het probleem met deze methode is dat de planning rigide wordt aangehouden, terwijl de eisen ineens kunnen veranderen. De uitdagingen zijn:

 • Software is uniek en op maat gemaakt. Niemand heeft deze specifieke software eerder gemaakt en daardoor zijn verassingen onvermijdelijk;
 • Organisaties hebben te maken met snel veranderende omstandigheden zoals kansen en bedreigingen in hun markt, waardoor de eisen en de wensen aan de software op het moment van afronden al achterhaald zijn.

In de loop van de jaren is duidelijk geworden dat er een meer wendbare manier van planning nodig is voor softwareontwikkeling. Agile betekent ‘lenig’ en dat is ook precies waar deze aanpak voor staat. Binnen Agile wordt er vanuit gegaan dat de omstandigheden in en rondom softwareontwikkeling niet statisch maar dynamisch zijn en dat men hierop moet kunnen inspelen. Kortom: Softwareontwikkeling moet meer Agile, in de betekenis van wendbaar, aangepakt worden.

MANIFESTO

 • Individuals and interactions over processes and tools

 • Working software over comprehensive documentation

 • Customer collaboration over contract negotiation

 • Responding to change over following a plan

Testautomatisering

Testautomatisering heeft in de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen. Tegenwoordig zijn er nog maar weinig organisaties die niets op het gebied van testautomatisering doen. Mede door de opkomst van Agile / Scrum is de vraag naar geautomatiseerd testen in een stroomversnelling geraakt. De manier waarop testautomatisering toegepast en ingezet wordt, is aan veranderingen onderhevig. Niet in de laatste plaats komt dit door de transitie van bedrijven naar DevOps, Continuous Integration en/of Continuous Delivery. Dit heeft allemaal gevolgen voor de manier waarop er met geautomatiseerd testen wordt omgegaan, zowel functioneel als niet-functioneel.

Automatische test in- en uitvoer wordt tegenwoordig steeds vaker geïntegreerd in het proces van oplevering van de software (Delivery). Een volledig geautomatiseerd deployment-pipeline bestaat uit een serie van geautomatiseerde activiteiten, waaronder het geautomatiseerd testen. Immers, na iedere geautomatiseerde test-build wil je dat de software ook direct getest wordt, zodat je een snelle feedback krijgt.

De juiste testtools

Tevens maakt een nieuwe generatie testtools testautomatisering toegankelijker voor organisaties. Deze bieden nieuwe en verbeterde mogelijkheden om het testproces, of delen daarvan, te automatiseren. Er zijn verschillende testtools, zowel open source als commerciële tools. 2B4QA onderkent drie categorieën testtools, te weten testmanagement (inclusief track & tracing), testgeneratie en testuitvoering. Er zijn veel verschillende tools beschikbaar, waardoor voor iedere situatie wel een specifieke tool te selecteren is.

Binnen 2B4QA hebben we verstand van het selecteren, het implementeren en het kunnen toepassen van geautomatiseerde testoplossingen. Of het nu Open Source Tools (zoals Selenium en Cucumber) betreft of commerciële tools van leveranciers (zoals HP, Tricentis of IBM), wij kunnen dit proces van toolselectie ten behoeve van geautomatiseerd testen eenvoudig en soepel laten verlopen. Hiervoor hanteren we een uitgebreide lijst met selectiecriteria en een zelf ontwikkelde implementatiemethode welke zowel toepasbaar is op geautomatiseerde testoplossingen binnen geïntegreerde omgevingen als test tooling voor stand-alone gebruik.

DIENSTEN

 • Proof of Concept tooling (POC)

 • Testtool implementatie

 • Automatisering regressietest

 • Performancetest

 • Toolselectie

Geld

Duivelsdriehoek

Tijd

Kwaliteitszorg ICT

Kwaliteitszorg in software omvat activiteiten gericht op het beoordelen van ICT oplossingen aan de hand van vooraf gestelde criteria. Deze criteria worden requirements genoemd. Ze zijn ruwweg te verdelen in twee groepen: De functionaliteit en de kwaliteitsattributen van een ICT oplossing.

De functionaliteit betekent of een ICT oplossing wel werkt. Met andere woorden: Doet de software wat het belooft te doen. Kwaliteitsattributen zijn passieve aspecten van een ICT oplossing. Hoe zit het bijvoorbeeld met de onderhoudbaarheid van een app? Is de software wel gebruiksvriendelijk? Werkt het op verschillende besturingssystemen? Bij 2B4QA beoordelen we deze eigenschappen met een kritische blik. Het is belangrijk dat dit in een vroeg stadium van de ontwikkeling gebeurt, zodat kosten worden bespaard.

De wet van Boehm

Een vroegtijdige inzet van Quality Consultants aan een ontwikkelproces voorkomt hoog uitvallende kosten. Hoe later een fout namelijk wordt gevonden, hoe duurder het is om deze te herstellen. Er is zelfs een pseudoberoemde curve die dit verband beschrijft. De wet van Boehm, die het exponentiële verband tussen herstelkosten en de fase waarin het project zich bevindt, beschrijft, geldt voor alle ICT ontwikkelingen. Vroegtijdige inzet van een Quality Consultant zal dus niet alleen de kwaliteit van uw software aanzienlijk verhogen, maar ook herstelkosten besparen.

Kwaliteitstrategie

Bij kwaliteitszorg in software zijn dus de functionaliteit, de kwaliteitsattributen en vroegtijdige inzet van Quality consultants van groot belang om een ICT oplossing tot een succes te maken. 2B4QA helpt klanten met het bepalen van een efficiënte kwaliteitsstrategie. We benaderen ICT oplossingen vanuit een kwaliteitsoptiek waarin alle eisen worden gewogen ten opzichte van het gewenste resultaat. Op basis van deze weging bepalen we waar de grootste risico’s liggen. Dit leidt tot een kwaliteitsstrategie waarin adequate tests en checks die de kritieke punten van een ICT oplossing raken, zijn opgenomen.

Wanneer de strategie is vastgesteld, voeren we deze uit. Ook onderzoeken we, in samenwerking met de opdrachtgever, of en hoe het testproces efficiënter gemaakt kan worden. Met de klant bepalen we of de testen die voortkomen uit de kwaliteitsstrategie geautomatiseerd kunnen worden. Zo kunnen we, naast een goed product opleveren, de efficiëntie vergroten.

DIENSTEN

 • Product risico-analyse (PRA)

 • Kwaliteitsmanagement

 • Auditing / reviewing

 • Projectmanagement ondersteuning (PMO)