Skip to main content

ISO Square

ISO 25010

De ISO 25010 is een van de normen binnen de 250xx serie, die tezamen ook wel ISO SQuaRE worden genoemd. Voordat we de diepte ingaan met de 25010 norm, schets ik eerst de 25010.


Hoewel er in de 250xx reeks nog een aantal normen zijn (25050 en hoger) beperk ik me tot de normen zoals die hierboven schematisch zijn weergegeven. De hogere normen richten zich op internationale standaards en technische eisen, die ik in mijn projecten niet tegenkom.

In onze weergave van de ISO SQuaRE hebben we management (ISO 2500x) in het midden geplaatst. Deze richt zich op de kwaliteit van het proces. In Kwaliteit op Maat had ik dit naast de productkwaliteit opgenomen. De kwaliteit van het proces wordt bepaald door Management en Planning. Deze twee (hoofd)categorieën zijn dan ook in de cirkel rond de 2500x opgenomen.


Hoewel je in eerste instantie uit de nummering van de ISO normen een andere volgorde zou opmaken, hanteren wij de volgorde zoals je met de klok mee kunt lezen van rechtsboven naar linksboven. Beginnen met Requirements (2503x), dan Model (2501x) en Kwaliteitsmeting (2504x) om uit te komen bij Evaluatie (2502x). In de buitenste rand lees je per ISO norm de (hoofd)categorieën waarbinnen uiteindelijk via een categorie de kwaliteitsattributen zijn opgenomen. In de 2501x zie je als (hoofd)categorie Product (ISO 25010), deze heeft bijvoorbeeld de categorie Onderhoudbaarheid maar daarbinnen het attribuut Wijzigbaarheid. Hopelijk duizelt het je nog niet. Als dit wel het geval is, neem ik je stap voor stap mee naar de diverse normen.


Ik loop kort de normen na. Requirements (2503x) heeft als (hoofd)categorieën Stakeholder en Software, Model (2501x) heeft Product en Gebruik/Data, Kwaliteitsmeting (2504x) heeft Indicatoren en Referentiemodel en uiteindelijk Evaluatie (2502x) heeft Proces en Herstelbaarheid.


Jullie hebben wel in de gaten dat ik voorlopig stof genoeg heb om over te bloggen. Volgende blog ga ik in op de ISO 25010, Productkwaliteit.