Skip to main content

Tag: non-functionals

2B4QA Quality Game – kwaliteitsbeheersing op een speelse manier

Samen met je collega’s nadenken over de non-functional requirements van een systeem? Speel de 2B4QA Quality Game!

Samen met mijn collega’s binnen 2B4QA heb ik de 2B4QA Quality Game ontwikkeld om in een speelse setting  na te denken over non-functional aspecten van een systeem. Op een luchtige manier brengen we de  niet functionele aspecten van een systeem onder de aandacht. De 2B4QA Quality Game wordt gebruikt om met medeprojectleden te leren wat belangrijke non-functionals zijn en hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Naast wat een systeem moet doen, is het van belang om te bepalen hoe het systeem moet functioneren. Bijvoorbeeld hoe snel, hoe betrouwbaar en hoe onderhoudbaar is het systeem? Wij gebruiken daarvoor de ISO 25010 norm , zoals die hieronder is weergegeven. Leer meer over deze norm via de oplossingen op onze website.

Hoe werkt de 2B4QA Quality Game?

Het doel van het spel is om alle risico’s af te dekken met maatregelen en zo het project tot een succesvol einde te brengen. Met de 2B4QA Quality Game worden  op kaartjes verschillende risico’s aan de spelers uitgedeeld. Op een kaartje staat een specifiek risico met uitleg over dit risico en enkele voorbeelden. De spelers kunnen om beurten maatregelkaarten aanwenden om voor de opgetreden risico’s maatregelen te nemen. Er kan dus worden gespeeld tot er een winnaar bekend is en ondertussen leren de deelnemers welke non-functional requirements er zijn, welke risico’s kunnen optreden en welke maatregel ingezet kan worden om het risico te beperken.

Wanneer speel ik de 2B4QA Quality Game?

De 2B4QA Quality Game kan gespeeld worden met teamgenoten of andere collega’s die geïnteresseerd zijn in non-functional requirements. Het spel heeft op zichzelf staande voorbeelden en hoeft niet gespeeld te worden door mensen die aan hetzelfde systeem werken. Het kan goed gebruikt worden om, tijdens het spel of daarna, een discussie te houden over welke non-functionals belangrijk zijn, welke risico’s deze met zich meebrengen en welke daarbij passende maatregelen ingezet kunnen worden.