Skip to main content

Tag: Selenium

2B4QA Continuous Learning Sessie Java for Testers

Continuous learning

Bij 2B4QA hanteren we het principe van Continuous Learning op onze Odd Friday sessie, omdat we het belangrijk vinden dat we als Quality Consultants onszelf blijven ontwikkelen en zo bijblijven in de snel ontwikkelende wereld om ons heen. Lees hier verder over onze visie op continuous learning.

Binnen ons vakgebied is het Agile werken in multidisciplinaire teams niet meer weg te denken. Teams bestaan uit developers, welke natuurlijk nog wel specialisaties hebben. Ontwikkelaars, testers, designers werken steeds nauwer samen, moeten dezelfde taal spreken om zo tot een goed en releasebaar eindproduct te komen.

Door de korte release cycles en het snel veranderen van functionaliteiten is testautomatisering onontbeerlijk verbonden met onze werkzaamheden binnen het multidisciplenaire team. We willen als Quality Consultants samen met de ontwikkelaars ook na kunnen denken over test automatisering. Of het nu unit testen zijn of geautomatiseerde regressie testen, we willen toegevoegde waarde leveren binnen het team.

Java for Testers

Vanuit dit oogpunt hebben we recentelijk de cursus “Java for Testers” gevolgd. Met het hele team hebben we twee vrijdagen ons verdiept in Java en dan met name gefocused op wat we als testers aan Java kennis nodig hebben. Immers, als testers hebben we niet dezelfde diepgaande Java kennis nodig als ontwikkelaars, maar is het wel echt handig als je niet volledig in het duister tast als er termen als Class of Method geroepen wordt.

Het doel van de training was om ervaring op te doen in het schrijven van testautomatiseringscode in Java, ondersteund door JUnit. Het leren van de basisprincipes van Java, maar ook code leren lezen en begrijpen. Dit geeft je namelijk een voordeel als je met je mede teamleden naar defects gaat kijken in plaats van alleen opvoeren.

We hebben kennisgemaakt met Java door onze eerste programma te maken “Hello World”, wie kent het niet.

Hello World in Java

Uiteindelijk is er veel aan bod gekomen in de twee dagen en kan ik met een gerust hart zeggen dat deze sessie ons verbreding en verdieping heeft gegeven in Java, maar ook in kennis van testautomatisering.

We gaan ons nu zelf ook verder ontwikkelen door de combinatie met bijvoorbeeld de Selenium Webdriver library en BDD via Cucumber te zoeken.

Het vervolg van onze Continuous Learning sessies op onze Odd Fridays zal dan ook ongetwijfeld iets in deze hoek zijn. Lees hier verder over onze Odd Fridays.

Want ja, een dag niet geleerd is een verloren dag!