Skip to main content

Tag: Softwaretesten

Testen wordt steeds leuker !

In een leuke, interactieve sessie heb ik recentelijk een discussietafel mogen leiden met als onderwerp: Testen wordt steeds leuker.

In de discussies die ontstonden was wel duidelijk dat iedereen het hiermee eens was. De verschillende argumenten heb ik hieronder geclusterd in vier categorieën.

 1. Samenwerken = samen winnen
  Testers zijn onderdeel geworden van het ontwikkelteam en er niet meer losse eilandjes zijn. Contact met ontwikkelaars en gebruikers zorgen voor meer groepsdynamiek waar gezamenlijk een goed product wordt opgeleverd. Ook de diversiteit in het team neemt toe waardoor er andere inzichten ontstaan.
 2. Testautomatisering
  Door testautomatisering worden repeterende werkzaamheden overgenomen door de tool. Focus meer op inzicht in plaats van op gebruik testtechnieken. Meedenken over de juiste tool in het selectieproces om de wensen van de tester kenbaar te maken.
 3. Verbreding / verdieping van het testvak
  Er ontstaan meer specialismen binnen het testvak. Denk aan performancetesten, security, toolexpert etc. Ook komt er meer variatie in het testen. Niet enkel aandacht voor de functionaliteit maar ook voor de hoedanigheid (non-functionals). De wijze zoals je naar (de kwaliteit van) het systeem kijkt verandert.
 4. Efficiency
  Doordat de druk hoger wordt, moet er creatiever omgegaan worden met de beschikbare tijd en resources. Er moet meer werk gedaan worden in minder tijd.

Bovenstaand heb ik kort de argumenten  weergegeven. Al met al heeft iedereen een positief beeld op het testvak en is men overtuigd dat het enkel maar leuker wordt.