Skip to main content

TestNet Leergang: Share your Brains

De vereniging TestNet verbindt testprofessionals uit het gehele land, van diverse bedrijven en van ieder niveau. Zij doen dit door op regelmatige basis Thema-avonden te organiseren, door trainingsmogelijkheden zoals de werkgroepen en TestNet Summerschool. Daarnaast is TestNet voortdurend op zoek naar nieuwe vormen waarbinnen de leden met en van elkaar kunnen leren. Zo kwam het dat 2B4QA, begin 2017 gevraagd werden om pilot uit te werken voor een nieuwe werkvorm: De TestNet Leergang.

 Ons concept was vrij simpel: Vijf avonden lang werken vier parallelle groepen aan een specifiek topic binnen een vastgesteld kader. Het doel is een concreet, bruikbaar eindproduct. Iedere deelnemer kiest op de avond zelf aan welk onderwerp hij of zij wil bijdragen. Je kiest zelf aan welk product jij je hersenen wilt uitlenen: Share your Brains.

 Het benoemen van het onderwerp, het schetsen van de context en het definiëren van de verschillende vraagstellingen en het daadwerkelijke eindproduct is feitelijk het lastigste van de gehele leergang. Wat is actueel? Wat is voor een ieder interessant? Wat is nog niet eerder volledig uitgewerkt? Bernd en ik besloten op de toepassing van kwaliteitszorg binnen een continuous integration pipeline eens onder de loep te nemen. Dit leidde tot de volgende beschrijving:

 ISO-SQuaRe binnen CI/DevOps

Functionaliteit is de meest belangrijke eigenschap van ieder object. De functionaliteit bepaalt of dit object nuttig is of juist niet. Zo’n object kan van alles zijn: bijvoorbeeld een koffiezetapparaat, een auto, een mobiele telefoon, een stoel of software. In het kader van leergang doelen we op de functionaliteit van de laatste, de software. Deze software kan een interface, een Graphical User Interface (GUI), een webapplicatie of zelfs een compleet informatiesysteem zijn. Voor al deze onderdelen geldt: de functionaliteit beschrijft ‘wat’ de software moet doen. Vervolgens zijn het de compleetheid, correctheid en toepasbaarheid die bepalen op welk niveau de software geschikt is voor haar doel. Dus functionaliteit is uitermate belangrijk. Maar hoe zit het met de andere categorieën, de hoedanigheden van de software? Hoe krijgen we de overall kwaliteit op orde?

 Hoe kunnen we verschillende non-functional testen integreren in een continuous delivery pipeline of een continuous integration proces? Want moeten testen als installability, maintainability niet naast performance en security in een CI-pipeline? Tijdens deze leergang ontwikkelen we samen een wijze waarop verschillende onderdelen van ISO-SQuaRE en de toepassing van de  kwaliteitsattributen (ISO 25010) binnen DevOps-team worden samengevoegd.

De nadruk ligt op de testfase (model 2501x). Hoe kunnen we bijvoorbeeld een PRA uitvoeren binnen een Agile omgeving? Hoe gaan we om met risico-classificatie aan de hand van pokerkaarten en hoe kunnen we functionaliteit en hoedanigheden beoordelen vanuit verschillende rollen (product owner, beheer, development team, architectuur) binnen een continuous integration pipeline?

De Uitvoering

22 maart vond de kick-off plaats. Als vanzelf ontstonden vervolgens de parallelle groepen waarbinnen in de opeenvolgende avonden interessante discussies plaatsvonden, menig idee werd uitgewerkt en het eindproduct langzaam maar zeker vorm begon te krijgen. Wat is de minimale uitgangspositie voor een continuous integration pipeline? Hoe ga je om met een product risico analyse in een DevOps-organisatie? Hoe verhouden de functionaliteiten zich ten opzichte van de karakteristieken van de te ontwikkelen software? Welke relatie bestaat er tussen productkwaliteit, datakwaliteit en de kwaliteit van het informatiesysteem in gebruik?

 Het resultaat

Wat ons betreft is de pilot geslaagd. Het is gebleken dat het oprecht gebruik maken van elkaars kennis en kunde zonder de vraagstelling ter discussie te stellen en met de vrijheid om op ieder moment van onderwerp te kunnen wisselen het mogelijk maakt om heel snel resultaten op te leveren. Het rouleren zorgt voor dynamiek en frisse, verrassende inzichten. Een van te voren vastgestelde doorlooptijd (in dit geval 5 avonden) zorgt voor een duidelijke deadline en vergroot de betrokkenheid. Je weet per slot van rekening waaraan je je verbindt. En dat was dan alleen nog maar de werkvorm. Wat dacht je van de eindproducten?

Op de laatste avond zijn de resultaten gepresenteerd. Een modulaire opbouw voor een continuous integration pipeline, een PRA binnen DevOps-teams en een matrix waarbinnen het verband tussen de verschillende ISO 250xx-normen is uitgewerkt. Mooie, bruikbare producten. Ben jij nieuwsgierig naar het resultaat? Neem dan eens een kijkje in de bibliotheek van TestNet of kom naar TestNet Werkgroepen Presentatie. Wij zullen daar onze resultaten nogmaals aan een breder publiek presenteren

 

CI/CD, DevOps, Testnet