Skip to main content

ISO 25010 – Overdraagbaarheid

Overdraagbaarheid – ISO 25010


De mate waarin een systeem, product of component effectief en efficiënt overgezet kan worden van één hardware, software of andere operationele of gebruiksomgeving naar een andere.


Met de klok mee is Overdraagbaarheid de tweede categorie, die bestaat uit Aanpasbaarheid, Installeerbaarheid en Vervangbaarheid. Webapplicaties moeten correct functioneren, ongeacht welke browser er wordt gebruikt. Voor bijvoorbeeld een Android App die je kan downloaden is het ook handig dat deze geïnstalleerd kan worden op ieder Android tablet.

Als men eenmaal gewend is aan een webapplicatie, dan is het niet wenselijk om bij het wisselen van een IPad naar een Android tablet afscheid te moeten nemen. Feitelijk moet het niet uitmaken wat voor tablet er wordt gebruikt. In de praktijk zien we hier nog wel veel problemen. Niet alleen over de verschillende besturingssystemen heen, maar ook binnen één besturingssysteem. Als gebruiker heb je geen enkele grip op het aantal releases van je App of besturingssysteem. Maar hopen dat de ontwikkelaar niet alleen tijdig maar ook correct alle aanpassingen heeft gedaan, of eisen stellen aan de aanpasbaarheid van de App zelf.

Zoals in mijn vorige blog aangegeven onderkennen we in de productrisicoanalyse drie doelgroepen, namelijk de business (product owner), beheer(ders) en gebruik(ers). Iedere doelgroep heeft zijn eigen argumenten waarom met Overdraagbaarheid meer of minder risico wordt gelopen. Afhankelijk met welke bril er gekeken wordt naar de drie attributen, bepaalt hoe belangrijk een attribuut. Gelijke belangrijkheid wil nog niet zeggen dezelfde argumentatie waarom een attribuut belangrijk wordt gevonden. Communiceren dus.


Vaststellen of een webapplicatie op alle mogelijke soorten telefoons of tablets werkt met alle gangbare releases en browsers is kostbare en tijdsintensieve aangelegenheid. Er zijn tegenwoordig wel hulpmiddelen die hierbij ondersteunen. Zelf vind ik als Overdraagbaarheid erg belangrijk wordt gevonden een vorm van crowd testing een goed alternatief. Ergens in de testcommunity is er wel iemand die beschikt over een telefoon van type x met besturingssysteem y en versie z en ook nog chinees spreekt.


Definities attributen


Aanpasbaarheid (Adaptability)

  • De mate waarin een product of systeem effectief en efficiënt aangepast kan worden voor andere of zich ontwikkelende hardware, software of andere operationele of gebruiksomgevingen.

Installeerbaarheid (Installability)

  • De mate waarin het product of het systeem effectief en efficiënt geïnstalleerd of verwijderd kan worden in een gespecificeerde omgeving.

Vervangbaarheid (Replaceability)

  • De mate waarin een product een ander specifiek softwareproduct, met hetzelfde doel in de zelfde omgeving, kan vervangen.

Binnen Overdraagbaarheid komen we eisen met betrekking tot Vervangbaarheid minder vaak tegen. Als een applicatie wordt ontwikkeld is het meestal ter vervanging va een (verouderde) applicatie. Het besluit om een nieuwe applicatie te ontwikkelen geeft al aan hoe belangrijk Vervangbaarheid vanuit het perspectief van de te vervangen applicatie wordt gezien. Maar hoe zit het met het op termijn vervangen van de nieuwe applicatie. Moet er niet worden nagedacht of er bij de ontwikkeling van de applicatie afspraken nodig zijn hoe de applicatie ooit vervangen moet kunnen worden. We hebben nog heel veel legacy, nadenken over vervangbaarheid in de toekomst van de applicatie gaat de aanwas van legacy tegen.


Professionele IT-ers stellen niet hoge eisen aan de Installeerbaarheid. Zij weten vaak wel wat ze moeten doen en iedere vorm van hulp vinden ze lastig. Zelf wil ik graag de controle over de installatie hebben en het liefst zoveel mogelijk handmatig doen. Eindgebruikers daarentegen willen het liefst dat het installeren volledig (automatisch) voor hun wordt gedaan.