Skip to main content

Artificial Intelligence: Utopie of dystopie?

Deel 2: Toepassingen van AI technieken

Wat zijn de laatste ontwikkelingen en waarvoor is het toepasbaar?

Terug naar het heden. We bevinden ons dus in een tijd waarin veel aan het veranderen is en steeds meer mogelijk wordt op het gebied van deze technologie. En hoewel de meningen verschillen over hoever dit fenomeen zal doorzetten, niemand zal ontkennen dat we het plafond nog niet hebben bereikt. In het vorige deel hebben we enkele bekende ontwikkelingen op het gebied van AI (Artificial Intelligence) al benoemd, maar wat speelt er nog meer?

AI in gezondheidszorg

Eén van de sectoren waar kunstmatige intelligentie naar verwachting een grote en vooral ook positieve rol van betekenis kan gaan spelen is de gezondheidszorg. Slimme algoritmes kunnen zeer grote sets aan data van onder andere patiënten, medicijnen, behandelingen, symptomen en aandoeningen analyseren, interpreteren en met elkaar vergelijken om zo binnen relatief weinig tijd tot een accurate diagnose te komen met de voor die patiënt meest geschikte behandeling en medicijnen. Er zijn een aantal niveaus waarop een combinatie van AI en Big Data tot stand kan komen om een ondersteunende rol te vervullen. Deze zijn:

  • Supervising: op basis van gegevens en bekende uitkomsten bepalen wat te doen (regels);

Echter is het wel de vraag hoe toereikend AI’s met Big Data kunnen zijn wanneer er relatief weinig data beschikbaar is van bijvoorbeeld patiënten. Sceptici verwachten ook niet dat het belang van de persoonlijke rol die een arts vervult mijn zijn patiënten vervangbaar is.

AI in Security

Een andere sector waarin al veel proeven gedaan worden naar de mogelijke toepassingen van AI is beveiliging. Voor dit domein wordt het steeds meer als iets noodzakelijks gezien. Dit komt doordat kwaadwillenden bijna vanzelfsprekend ook in toenemende mate gebruik zullen maken van deze technologieën. Om ons hiervoor weerbaar te maken zullen we er zelf ook zo veel mogelijk gebruik van moeten maken. Enkele voorbeelden:

Cyber Defence: AI algoritmes gebruiken machine learning (ML)om een beter beveiliging te bouwen. Door eerdere cyber aanvallen te analyseren leert het systeem zichzelf te verdedigen tegen nieuwe soorten aanvallen en kan het systeem de aanvallen zelf afhandelen aan de hand van protocollen. Ook zou het systeem mogelijk aanvallen en malware kunnen voorspellen en hierop anticiperen.

Cyber Attacks: Ook het omgekeerde gaat gebeuren. Door AI en ML kunnen hackers proberen om het systeem in verwarring te brengen. Oftewel; de cyberaanvallen laten de beveiligingssystemen de verkeerde dingen leren om uiteindelijk toch binnen te kunnen dringen. Daarbij worden cyberaanvallen complexer en als AI wordt toegepast in cyberaanvallen worden ook deze aanvallen steeds verbeterd en dus gevaarlijker.

Ten slotte zijn er natuurlijk ook beveiligingsontwikkelingen op autorisatie niveau. Denk hierbij aan stemherkenning en gezichtsherkenning, zoals we onlangs al op de nieuwe iPhone hebben gezien. Deze technologie kan ook ingezet worden voor grootschalige monitoring, met als doel het waarborgen van de veiligheid. Deze ontwikkeling brengt mensen echter niet enkel een gevoel van veiligheid. Door deze technieken kan het gevoel voor privacy ook in het geding komen. Zo worden dergelijke technieken in China al massaal ingezet om particulieren op straat te monitoren, waarin enkele kleine vergrijpen door een burger al grote gevolgen kunnen hebben. Denk naast strafrechtelijke vervolgingen ook aan maatregelen als achtergesteld worden in de rangorde voor het kopen van een huis. Deze ontwikkelingen doen al gauw denken aan  . Komt deze fictie nu dan echt een stap dichterbij?

AI in autonome voertuigen

Bekend is dat er volop gewerkt wordt aan zelfrijdende auto’s. Hierin zijn de afgelopen jaren dan ook grote stappen in gemaakt. Het is dan ook wachten tot de eerste volledig autonome personenauto zijn intrede doet voor het grote publiek. Technisch gezien zijn deze auto’s al een feit. Op dit moment is het enerzijds wachten tot de techniek de techniek is geperfectioneerd, en daarnaast is het van belang dat wetten en regelgeving hiervoor worden aangevuld. Naast personenauto’s wordt er ook gewerkt aan andere voertuigen, zoals autonome vrachtschepen. Hierbij is het belangrijk dat de radarsystemen meer objecten gaan herkennen, waaronder ook recreatieve voertuigen en mensen. Opvallend ver in de autonome ontwikkeling zijn vliegtuigen. Een piloot hoeft in werkelijkheid vaak slechts enkele minuten zelf te vliegen en zit er meer als supervisor voor het systeem. Drones hebben helemaal geen bemanning en kunnen op de automatische piloot lange tijd blijven vliegen. Het voordeel voor vliegende voertuigen is dat de lucht minder dichtbevolkt is en er minder verschillende objecten te identificeren zijn. Verwacht wordt dat de eerste zelf-vliegende vliegtuigen in 2025 op de markt verschijnen. Boeing en Airbus zijn al bezig met het testen van autonome vliegtuigen.

Dit waren enkele voorbeelden van (eind)producten waarin AI een rol van betekenis kan gaan spelen. In het volgende deel kijken we naar wat voor invloed AI verder nog kan hebben op het bedrijfsleven.

AI, Artificial Intelligence, Testing

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *